• ARTXIBOAK

  • del.icio.us

  • RSS library2.0

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

EUSKALTZAINDIA: “des-“, “ez-” eta “gabe”.

Loturik idaztekoak diran hitz elkartuak araua: “gabe”.

Bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe edota -gintza, -za(i)ntza daben elkarteak: hargin, zurgin, uztargin; bertsogile, eltzegile, langile; mugazain, diruzain, bidezain, atezain; bertsozale, haragizale, aurrerazale, neskazale; dirudun, arduradun, bizardun; lotsagabe, mugagabe, zentzugabe; gaztagintza, barkugintza, burdingintza; egurgite, etxegite, talogite; gaixozaintza, ertzaintza, liburuzaintza. (Ikus AAAren 5., 7. eta 8. atalak).

Bestalde, “des-” eta “ez-” aurreatzizkiak irizpidetzat hartuta, hona hemen Euskaltzaindiko hiztegiak zer diñoan: “desberdin izond. Sin. ezberdin”. Hortaz, sinonimotzat jotzen dauz. Ez dau zehazten zein dan hobesten dan bidea.

‘hiztegia.net’: hiztegi guztiak klik batean!

Gaur egun, euskal hiztegi guztiak klik batean eukitzea errealitate bat da: hiztegia.net-eri esker. Hiztegiak multzoetan biltzen dauzan web horri honek, izaeraren araberako  sailkapena aurkezten dau.

H233-035-04

Batetik, orokorrak deritzenak doguz, hots, elebidunak: 3000 hiztegia, Morris hiztegia, Hiztegi Ttipia… Entziklopediak ere egon badaude, beste esteka batean bereizita Harluxet

 

Bestetik, bestelako erabilera bat eskatzen daben sinonimoen hiztegiak, corpusak edoeta lexikoiak doguz, bilaketa zehatzagoko hiztegiak alegia. Lehenengokoen artean,  Sinonimo eta antonimoen hiztegia;   Zientzia eta Teknologien corpusa eta Ereduzko prosa corpusen artean aipagarriak dira; eta amaitzeko, euskalkiei dagokiezan azpiezkalki, berbategi edo lexikoiak doguz: Gernikako berbak.

‘des-‘, ‘ez-‘ eta ‘-gabe’

Languages Resources ikasgai hontan des– eta ez– aurrizkiak eta gabe parasufijoa aztertzea egokitu jaku.

Hasteko gaiari sarrrera labur bat egiten saiatuko gara. Jarraian aurrizkiak banan banan aztertzeari ekingo deutsagu, ahal dan neurrian. Izan ere, jakin badakigu aldez aurretik gabe- horrek ekarriko deuskuzan buruhausteak (lehen seihilekoan lexikografian ikusi baitogu).   Lehenbizi, lema aztertu eta aurkeztuko dogu, oinarritzat hartutako kategoriaren arabera sailkatuz.

Behin lana eginda, ondorio orokor bat egiten ahaleginduko gara. Era berean oinarritzat hartutako jakintza iturri eta datu bibliografikoak gehituko doguz.

Lan honegaz, euskaran, ‘ezeztapena’, ‘ukazioa’ adierazten daben aurrizkiak nola funtzionatzen daben azaltzen saiatuko gara.

EUSKALBAR

Euskalbar (3.0 bertsioa) Firefox-erako tresnabarra dogu, zeinak euskara-gaztelera itzupnak egiten lagunduko deuskun Interneten dagozan hiztegi eta tresna ofizialak kontsultatuz. Besteak beste Euskalterm, Elhuyar, Hiztegia3000, Euskaltzaindia, ItzuL posta zerrendaren artxiboa, Harluxet, Mokoroa, ZT Corpusa, Opentrad itzultzaile automatikoa eta XUXEN web zuzentzaile ortografikoa. Beraz, gure eguneroko jardunean ezinbesteko tresna dogu hau.

 euskalbar

“-GABE”

Taldean aztergaitzat izan dogun parasufijo honi buruz topatu genun ikerketa lan interesgarri hau aurkeztuko deutsuet: XGabe. Lan hau  hitz elkarketan oinarrituta badago ere (eratorpena lantzen baikabilz) oso aberasgarria izan da. EHU-k eginiko lana dala esan beharra dago.

 Era berean, Euskaltzaindiak Hitz-elkarketa/4. Hitz elkartuen osaera eta idazkera liburuan, hitz elkartuen eraketari dagokionez, gabe-k atal oso bat dauala nabarmentzekoa da: lotsagabe, lo falta moduko elkarteak hain zuzen. Erabat sinonimoak ez izan arren, esanahi beretsukoak dira bigarren osagai hauek: “gabezia, eza” adierazten dute. Hau dela eta, biak sail berean ematen ditu LEF batzordeak. Gainerakoan badira zenbait desberdintasun gure lanan ikus daitekenez. Hitz elkartuen sailkapena kontutan izanik, mendekotasunezko izenondo elkartuak dirala esan beharra dago (Izena + gabe / falta-z osatuak).

Horrez gainera, ezaugarri nahiz idazkerari buruzko zenbait ohar ere irakur daitekez.

CORPUSAK

Euskarako corpusak arakatzen ari nintzela, hara nun topa dodan CorpEus . Egia esan, ez da aparteko corpusa; izan ere, gabe aztergai dugun parasufijoa sartu dot eta ez da erantzun interesgarririk azaldu, edo ez behintzat espero nebana. Dana dala, gabe partikula honi buruzko informazioa ez da oso oparoa. Beraz, lana badogu informazioa bildueta aztertzeko.

Corpus honen barri izateak eragindako jakinmiñak asetzeko,  hona hemen azalpen txiki eta orokor bat:

H233-035-04

CorpEus internet euskarazko corpus gisa kontsultak egiteko eta ustiatzeko tresna dugu. Internet corpus erraldoia izanik, euskaraz dagoen edozein corpus baino askoz handiagoada. Etengabe ari da eguneratzen eta eduki aldetik  handitzen.

Hau dala eta, hitz berrienak ere kontsulta daitezke. Badira zenbait tresna hitzak bilatu eta jatorrizko testuinguruetan agertzen diranak: WebCorpWebConc. Tamalez, euskarazko corpus-bilaketak egiteko tresnon errendimendua oso txikia edo hutsa da. Elhuyarrek aukera hori emoten dosku CorpEus-en bidez. corpus hau I+G+B taldeak garatu dau, EHUko IXA Taldearen laguntzagaz. Honeek dira, besteak beste, eaugarri nagusiak:

  • Bilaketa lematizatua dau
  • Euskarazko emaitzak bakarrik agertzen dira
  • Anbiguotasunen, hitz ezezagunen, aldaeren eta zuzenketen tratamendua dau

 

(WAC3 – Web as Corpus wokshop-ean (Louvain-la-Neuve, Belgika, 2007/09/15-16) aurkeztua)

Primer incunable en euskara

a101035-f1Los siglos XV y XVI son los de la introducción de la imprenta por Gutenberg. La imprenta llego a Euskal Herria en 1489, pero hasta 1495 no se imprime el primer libro en Iruña. Éste libro sería el único incunble editado en Euskal Herria.
Por otro lado, los siglos XVI y XVII son los del nacimiento de la literatura vasca. Un bajo navarro, el cura Bernard Etxepare escribe Linguae vasconum primitiae, prime libro escrito en euskara, que ve la luz en 1545 y que contó con la ayuda de rey de Navarra Enrique II sangüesino. Por lo tanto, el primer libro escrito en euskara fue el escrito por Etxepare. Ésta obra comprende 16 poemas constituidos por 1.159 versos: tres poemas de tema religioso, diez de tema erótico, uno que se refiere a su estancia en la prisión y por último dedicó a elogiar el euskara. El único ejemplar de Linguae Vasconum Primitiae se encuentra en París.

Badator. IRARGI

Los centros de documentación, llamados tambien Sistemas de información o Bibliotecas Científicas, tienen como tarea procesar toda la información y documentación producida en el país. Los campos científicos en los que trabajan som muy amplios.

En Euskal Herria estos centros han surgido más tarde que en Europa. Centros oficiales, Diputaciones, instituciones o incluso medios de comunicación los poseen. IRARGI, Centro de Patrimonio de Euskadi (web de archivos y fondos documentales de Euskadi (2001)). Badator es el nombre que se le da al Sistema de Información sobre los Servicios de Archivo y los inventarios de sus Fondos. este servicio permite consultas on-line.

En 1989, IRARGI comenzo una recopilación de información sobreEuskadi en Fondos de Archivo fuera de su territorio. El proyecto recibió ya citado Badator, con comienzo en 1991 finalizó en 1997.  El resultado, al rededor de 40.000 fichas de vaciado con información de los siglos XIII al XIX que van desde historia política  y social hasta administraciones de Euskadi.

 

Bibliografia

http://www.euskonews.com/0006zbk/media0603es.html

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/nota_prensa/parroquias_vascas_internet/es_ondarea/parroquias_vascas_internet.html

Ana Elejabeitia. Gestión de Fondos Digitales, Documentación e información científica.

Filigranas y marcas de agua digitales

Las filigranas son marcas que se ven a trasluz en distintos tipos de papel . Durante la elaboración artesanal del papel estas marcas, representadas por diversos símbolos, dístinguia entre sí a los fabricantes.

marca

El watermarking o marca de agua digital es una técnica de ocultación cuyo objetivo principal es poner de manifiesto el uso ilícito de un cierto servicio digital por parte de un usuario no autorizado. En el artículo Marcas de agua en el mundo real, escrito por Amalia Beatriz Orue, nos habla de la utilidad de la marca de agua digital. La describe como un codigo de idenificación que se inserta en un archivo multimedia. A su parecer existen dos tipos de marca, unas visibles y otras apenas perceptibles por el ojo humano.  Dichas marcas son una solución para la protección de los derechos de copia y propiedad de los archivos de datos multimedia., ya que estas marcas posibilitan la identificaciónde la fuente, autor o ditribuidor de las imagenes, audio o video.

Evolución de la imprenta

 imprenta                                                                                                                                                                                                                                             La imprenta es un metodo de reproducción de textos e imagenes sobre papel u otras materias. La técnica consiste en aplicar tinta sobre piezas metalicas para luego trasmitir al papel por medio de presión. Fue inventada por los chinos y su creación se remonta al año 960.

Los caracteres de la imprenta xilográfica eran fijos. Estos estaban tallados de manera que cada texto necesitaba sus propios caracteres y no podían ser reutilizados para otros textos. El siguiente paso vinó con la aparición de los tipos moviles.  Esto supuso una revolución ya que al ser móviles los impresorespodían usarlos de manera independiente. Con este avance se logró lo que se considera verdadera imprenta.

Gutenberg es uno de los nombres que se barajan como inventor de la esta escritura artificial de caracteres móviles.

Schöeffer, empleado de Gutenberg, imprimió el Salmorum codex o Salterium, una de las obras más importantes en la ft7v19p1w6_00095-7507794Historia del libro que posee las siguientes caracteristicas:

 1. es la primera obra que indica año y lugar de publicación (pie de imprenta)

2. lleva marca de impresor

3. la primera que lleva colofón (a semejanza de los códices)

4. la primera ilustrada (iniciales grabadas)

5. se empleo más de un color (negr, azul y rojo)

6. pasó directamente del impresor al encuadernador (y no por el iluminador)

 

  A finales del siglo XV ya estaba extendida por Europa. Se imprimieron entre 30 y 40.000 incunables(los incunables son los libros editados desde la invención de la imprenta hasta 1500). Algunos de estos de importancia artistica ya que imitaban en su forma externa a los codices medievales (incluso las iluminaciones).

 La imprenta de Gutenberg llega a Euskal Herria en 1489. Hasta 1495 no se imprimira el primer libro en Iruña, sería el único incunable editado en Euskal Herria. 

Bibliografia

Apuntes de Ana Elejabeitia. Fondo Digital, Historia del libro.